30% rabatt på nettbestillinger

Plasseringsguiden

Plassering av sekk og container

Hva må jeg huske på?

Sekk:

 • Plasser sekkene på et sted som er lett tilgjengelig og passasjen må være minimum 4 meter.

 • Sekken må stå maks 10 meter fra kranbilen.

 • Pass på at det ikke er strømførende kabler, ledninger eller annet som er til hinder for kranen som skal løfte sekkene.

 • Det er viktig at ikke avfallet går over kanten på sekken, og at den ikke lastes over angitt totalvekt. (Bruk 0,2m3 eller 0,9m3 sekk på tunge masser).

 • Sekkene løftes ikke over biler og lignende som kan utsettes for materielle skader.

 • Dersom sekkene blir stående over natten eller uten oppsyn, anbefales det at sekker med brennbart avfall plasseres mer enn fem meter fra husveggen på grunn av brannfare.

 • Sekk på fortau trenger minst 1,5 meter passasje.

Container:

 • Ved utkjøring/bytting/fjerning av container så må kunde sørge for at det er ledig plass tilgjengelig. Det må ikke være parkerte biler eller annet til hinder for utsett og tømming.

 • Det er behov for minimum 10 meter lengde for å plassere og tømme container.

 • Container må ikke overfylles eller ha gjenstander stikkende ut over kanten.

 • På vinteren må det være måkt og strødd slik at det er mulig å komme til.

 • Plassering av container på fortau eller andre områder som reguleres og vedlikeholdes av kommunen må kunde sørge for sperringer der hvor dette er påkrevet. Ved feiing, gatestenging, gaterengjøring, maraton o.l. må det meldes fra 24 timer i forveien slik at container kan hentes.

 • Åpen container med brennbart innhold skal ikke plasseres nærmere enn 5 meter fra husvegger på grunn av brannfare, bruk i så fall en lukket og låsbar container.